نسخه آزمایشی
۴۱ بازدید

پذیرش و ثبت نام

کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی
کاردانی حرفه‌ای تکنولوژی آموزشی
کاردانی حرفه‌ای دوخت و تکنولوژی لباس
کاردانی حرفه‌ای روابط عمومی
کاردانی حرفه‌ای طراحی لباس
کاردانی حرفه‌ای گردشگری
کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار
کاردانی فنی بازی‌سازی رایانه‌ای
کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاهان زینتی
کاردانی فنی عمران – امور پیمان‌ها
کاردانی فنی عمران – سازه‌های پیش‌ساخته
کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده
کاردانی فنی معماری – معماری شهری
کارشناسی حرفه‌ای حسابداری بخش عمومی
کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی – امور رسانه
کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی – رفتار اجتماعی و افکارسنجی
کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی – برنامه‌ریزی فرهنگی
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت تبلیغات تجاری
کارشناسی حرفه‌ای معماری – طراحی محیط داخلی
مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری عمران – ساختمان‌سازی

 

بالا