نسخه آزمایشی
۲۶ بازدید

دفتر ریاست :آقای ابراهیمی ۰۱۳۴۲۶۳۴۰۹۳

مسئول آموزش : خانم میرزایی ۰۱۳۴۲۶۳۲۷۱۰

کارشناس آموزش: خانم قانع  ۰۱۳۴۲۶۳۲۷۱۰

کارشناس فارغ التحصیلان: خانم رجبی  ۰۱۳۴۲۶۳۱۷۴۰

https://www.instagram.com/jahadrodsar

 

بالا